MustangSally.nl
Ga naar Google Maps.
Ga naar routebeschrijving.
Type 6812CV als startadres.
Vul je route in.
Deel het aantal kilometers door de helft.
Dit is het bedrag in euro's voor de kilometers.
De reisuren maal 50,-.
Tel dit bij elkaar op en doe daar 50,- starttarief bij.
Dit is ongeveer wat het kosten gaat.

link naar: Google maps